Kotitalous­vähennys Rahoitus

Viemärikuvaus

Miksi viemäri kannattaa kuvata?

Vuosien aikana kärsinyt viemäri voi hoitamattomana aiheuttaa pahimmassa tapauksessa mittavan vesivahingon. Viemärikuvaukset ennaltaehkäisevät viemäreistä johtuvia vesivahinkoja, mutta sen yhteydessä selviää yleensä muitakin talonomistajaa hyödyttäviä asioista.

Viemärin seinämiin kertyy vuosien käytön seurauksena siellä kulkevasta materiaalista saostumia ja kovettumia. Jos viemäriin muodostuu pato, viemärissä kulkeva materiaali ei pääse virtaamaan kuten sen pitäisi, mikä johtaa veden seisomiseen, mikä rasittaa putkistoa. Ajan saatossa kertymät ja padot muuttuvat tukoksiksi, jotka estävät viemärin normaalin toiminnan ja ovat riski kosteusvahingoille.

Viemäreissä voi myös olla rakenteellisia ongelmia esimerkiksi liitoksissa tai tiivisteissä. Huonosti asennetut putkiliitokset voivat olla irronneet toisistaan, jolloin vesi vuotaa ulos viemäriputkesta. Liitosten lisäksi myös tiivisteet voivat irrota oikeilta paikoiltaan. Viemärin rakenne heikentyy vuosien mittaan, ja esimerkiksi muovisen viemäriputken tiivisteet voivat olla täysin kovettuneita ja haurastuneita jo 20 vuodessa.

Jos viemärit oireilevat toistuvasti esimerkiksi pulputtamalla, vetävät huonosti tai niistä nousee epämiellyttävää viemärin hajua, kannattaa viemärit kuvauttaa. Viemärikuvauksella nähdään putkiston sisälle, jolloin ongelmat voidaan paikantaa luotettavasti ja niitä osataan hoitaa oikeilla keinoilla.

Milloin viemärikuvaus on ajankohtainen?

Perinteisesti viemäriongelmiin reagoidaan vasta huomattavien häiriötekijöiden ilmaantuessa. Huonosti vetävään keittiön altaaseen kaadetaan putkenavausainetta tai, kun akuutti ongelma sattuu ja vedet ovat jo kodin lattialla, tilataan loka-auto jäteliikkeestä.

Putkenavausaine syövyttää aukon viemärissä olevaan kertymään ja imuauto poistaa tukoksen ilman- ja vedenpaineella. Yhtenäistä näille keinoille on se, että ne on suunniteltu oireiden poistamiseen, mutta ne eivät selvitä ongelman todellista syytä.

Viemäreiden todellinen kunto ja ongelmien alkulähde voidaan selvittää ainoastaan tutkimalla, miltä viemäreiden sisällä näyttää. Viemärikameran avulla se onnistuu nopeasti ja vaivattomasti.

Lähtökohtaisesti viemärit kannattaa kuvata säännöllisesti noin viiden vuoden välein, jotta akuutteja tilanteita ei pääse syntymään. Toimimalla ennakoivasti piileviin ongelmiin osataan reagoida ajoissa jo ennen vahingon sattumista.

Viemärikuvauksessa asiantuntijamme tarkastaa putkiston kunnon ja tunnistaa viemäriverkoston mahdolliset ongelmakohdat. Kuvauksen löydösten perusteella voidaan arvioida tulevien huolto- ja kunnostustarpeiden ajankohta, ja tarjoamme tilanteeseen sopivaa ratkaisua.

Kuvauttamalla kotisi viemärit ennaltaehkäiset piilevien ongelmien pahenemisen ja voit välttyä ikäviltä yllätyksiltä.

Miten viemärikuvaus tapahtuu?

Palvelusta riippuen kuvaus sisältää yhden tai tarvittaessa useamman viemäriputken kuvauksen Akvatekin viemärikuvaukseen tarkoitetulla kameralla. Kamerapää viedään putken sisään eri viemäripisteiden kautta, jolloin putkiston sisään nähdään jopa kymmenien metrien matkalta. Viemärikamerassa on live-näyttö, jonka kautta asiakas voi yhdessä asiantuntijamme kanssa seurata, miltä viemärin sisällä näyttää.

Viemärin sisäpuolinen kuvaus vaatii kuvaajalta erityistä huolellisuutta. Kuvaaminen täytyy suorittaa kameraa rauhassa käyttäen. Mikäli kameraa liikutetaan putkessa liian nopeasti, voivat esimerkiksi putkeen poratut reiät jäädä havaitsematta. Kuvaajan täytyy olla myös tietoinen, mihin putkeen viemärikameraa voidaan työntää. Esimerkiksi keittiön pintaan asennettuja viemäriputkia ei kannata kuvata irtoamisvaaran vuoksi.

Akvatek on kuvannut jo yli 20 000 kiinteistön viemärit. Tyytyväisyys palveluihimme on huippuluokkaa.

Yleisimmät ongelmat vanhoissa viemäreissä

Muoviviemäri

Muovisia viemäriputkia on kehitetty vuosikymmenien ajan, ja ne eroavat toisistaan ominaisuuksiensa ja käyttöikänsä suhteen. Putkien valmistuksessa käytetyt pehmentimet ja lisäaineet haihtuvat ajan kuluessa, mikä johtaa putkiston seinämien lasittumiseen. Lasittuneet putkistot ovat alttiita vaurioille, ja ne voivat halkeilla liikkeestä tai rasituksesta. Myös tiivisteet kovettuvat ja haurastuvat iän myötä. Putkiliitokset ovat yleisiä ongelmakohtia ja ne voivat olla täysin irronneet. Vanhan muoviviemärin käyttöikä on noin 40 vuotta.

Valurautaviemäri

Valurautaisissa viemäreissä tapahtuu ajan saatossa syöpymistä ja ruostumista. Ruostelaatat irtoilevat, mikä aiheuttaa putkiston tukkeutumista ja veden seisomista putkiston sisällä. Ruosteinen ja rosoinen putkiston pinta myös kerää likaa helpommin putkiston seinämiin, mikä edesauttaa putkien tukkeutumista. Kosteuden ja viemärikaasujen yhteisvaikutus heikentää putken rakennetta seinämistä ja yläosista, mikä aiheuttaa valurautaputkistoille romahtamisvaaran. Valurautaisen viemäriputken tekninen käyttöikä on 50 vuotta.

Betoniviemäri

Betoni on heikoin viemäriputkistoissa käytetyistä materiaaleista. Betoniviemäreiden yleisiä ongelmia ovat halkeamat putkissa ja liitoskohtien vauriot. Betonin pinta kuluu, jolloin karkea kiviaines tulee näkyviin ja putken rakenne heikkenee. Kosteus pääsee kulkemaan betonin huokoiseen rakenteeseen, ja jäätyessä se voi säröillä laajentumisen vuoksi. Betoniviemäreille on tyypillistä, että pihakasvien juuret tunkeutuvat putken pinnan lävitse aiheuttaen tukoksia viemäriin. Betonisen viemäriputken tekninen käyttöikä on 25 vuotta.

Maksuton viemärikuvaus (yli vuoden vanhat kodit)

Viemärit suositellaan kuvautettavan 2–5 vuoden välein, ja me Akvatekilla teemme sen täysin maksutta kodeille, joiden valmistumisesta on kulunut aikaa yli vuosi. Viemärit kannattaa kuvauttaa, jos viemäreissä on ollut ongelmia, viemäriputkien kuntoa ei ole tutkittu videokuvauksella tai suunnitteilla on viemäriremontti.

Kuvaamalla viemärit saadaan mahdolliset ongelmakohdat selville, minkä ansiosta pystytään hoitamaan itse ongelmaa eikä ainoastaan sen aiheuttamaa oiretta. Mikäli viemärit ovat hyvässä kunnossa eikä sieltä löydy toimenpiteitä vaativia seikkoja, saatte varmistuksen viemäreiden hyvästä kunnosta. Jos viemäreistä löytyy puhdistuksen tarvetta, rakenteellisia ongelmia tai vaurioita, saatte meiltä tilanteeseen sopivan ratkaisuehdotuksen ja hintatarjouksen.

Pelkän viemärikuvauksen perusteella ei voida tehdä arviota koko viemärin rakenteellisesta kunnosta tai käyttöiästä, vaan se vaatii aina kokonaisvaltaisen huoltotyön ja videodokumentoinnin.

Uudiskohteen viemärin tarkastuskuvaus

Uuden kiinteistön rakentamisvaiheessa viemäri-, sadevesi- ja salaojaputket tulee kuvata asennustyön laadun varmistamiseksi. Viemäriputket tulee kuvata kaksivaiheisesti, ensiksi ennen sisäpuolista betonivalua ja toistamiseen vielä ennen rakennuksen käyttöönottoa. Näin varmistetaan, että viemäriputkien asennus on tehty vaatimusten mukaisesti eikä putkiston sisään ole jäänyt mitään sinne kuulumatonta.

Ensimmäisessä kuvauksessa varmistetaan putkiston yhtenäinen tiivis rakenne ja riittävä putken kaato. Kun kuvaus suoritetaan ennen valutöitä, mahdolliset virheet on helppo korjata. Samassa yhteydessä kannattaa kuvata myös sadevesi- ja salaojaputket. Näin toimiessa säästyy sekä aikaa että rahaa, kun mahdolliset virheet voidaan heti korjata.

Toinen kuvaus suoritetaan ennen viemäreiden käyttöönottoa. Kuvauksessa jokainen viemärihaara ja runkolinja kuvataan erikseen ja videokuva viemäreistä tallennetaan. Tarkastamme lisäksi hajulukkojen asennuksen. Toisen vaiheen kuvauksella varmistetaan, ettei putkessa ole reikiä, vieraita esineitä eivätkä putkiliitokset ole auenneet. Jos putkien sisältä löytyy esimerkiksi rakennusjätettä, suoritetaan niille painehuuhtelu.

Viemärien tarkastuskuvauksessa koko viemäriverkosto tarkastetaan kuvaamalla. Kuvauksesta jää asiakkaalle kirjallinen raportti, joka vahvistaa, että viemäriverkosto on asennettu vaatimusten mukaisesti ja se on valmiina käyttöönotettavaksi.

Laki velvoittaa varmistamaan jätevesiviemäreiden tiiviyden uudisrakentamisen yhteydessä

“Jätevesilaitteiston on oltava tiivis. Materiaalien ja liitosten on oltava yhteensopivia. Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan jätevesilaitteiston tiiviyden toteamisesta.”
– Ympäristöministeriön asetus 6. luku 32. artikla

Ulkopuoliset ja pohjalaatan alle jäävät viemärit on syytä tarkastaa sisäpuolisella kuvauksella. Tiiviyden tarkastamisesta tehdään merkintä tarkastusasiakirjaan. Työvaiheen vastuuhenkilö, joka tekee merkinnät tarkastusasiakirjaan, nimetään LVI-aloittamiskokouksessa. Jos olet esimerkiksi omakotitalorakentaja, kannattaa asia varmistaa urakoitsijaltasi.

Mitä asiakkaat meistä puhuvat?

Usein kysytyt kysymykset

Miksi muoviviemäreitä kannattaa kuvata?

Muovisia viemäriputkia kannattaa kuvata, jotta kiinteistön omistaja voi olla tietoinen viemärinsä kunnosta. Kuvauksella voidaan ennaltaehkäistä viemäreistä johtuvia vesivahinkoja ja tarkastaa putkien asennuksen laatu sekä materiaalin virheet ja kuluminen. Muovinen viemäri saattaa kerätä putken sisään tavaraa ja sen tekninen käyttöikä on 40–50 vuotta.

Milloin viemärikuvaus on tarpeellinen?

Viemärikuvaus on tarpeellinen, jos sellaista ei ole tehty lähivuosien aikana tai viemäreissä on ollut erilaisia ongelmia, kuten tukkoisuutta, hajuja tai pulputusta.

Miksi viemärikuvaus on omakotitaloille maksuton?

Viemärin tilannetta on hankala arvioida ilman, että viemärit kuvataan niiden sisään työnnettävällä kameralla. Omakotitaloasujilla ei tällaisia laitteita ole, joten viemäreiden huoltoon tai korjauksiin liittyvät toimenpiteet on aina arvioitava etukäteen kameralla kuvaamalla. Vaikka viemärikuvaus on maksuton, se ei sido minkäälaisiin jatkotoimenpiteisiin.

Millaisella laitteella viemärit kuvataan?

Viemärit kuvataan niiden sisään työnnettävällä kameralla. Taipuisassa kamerapäässä on LED-valot, joilla pimeään viemäriin saadaan valoa. Viemärikamerassa on jopa 20 metriä pitkä kaapeli, jolla yltää kuvaamaan viemäriä runkoputkeen asti. Laitteistossa on erillinen näyttö, johon kameran kuva välittyy kaapelia pitkin. Kuvaaminen tehdään talon sisäpuolelta alkavista viemärihaaroista, kuten keittiöstä, pesuhuoneesta tai vessasta.

Millä perusteella laki vaatii viemärikuvauksen uudisrakennuksissa?

Maankäyttö- ja rakennuslaista johdettu asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistosta toteaa yksikantaan, että jätevesilaitteiston on oltava tiivis sekä materiaalin ja liitosten on oltava yhteensopivia. Tämän lisäksi rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan jätevesilaitteiston tiiviyden toteamisesta. Tiiviys voidaan varmistaa käytännössä viemärikameralla sisäpuolelta kuvaamalla. Tämä tarkoittaa sitä, että runkoputken lisäksi myös jokainen viemärihaara kuvataan erikseen.

Kuinka usein viemärit kannattaa kuvata?

Viemärit kannattaa kuvata muutaman vuoden välein, vaikka niissä ei olisi ongelmia. Vain kuvaamalla viemärit säännöllisesti voidaan ennaltaehkäistä tukoksista tai putken vaurioista johtuvia vesivahinkoja. KH-kortiston mukaan viemärit tulisi tarkistaa aistinvaraisesti vuoden välein. Jos havaitsee aistinvaraisia ongelmia, kannattaa viemärikuvaus tilata.

Mitä kaikkea viemärikuvauksella selviää?

Viemärin kuvauksella selviää viemäriputken materiaali, kertymän määrä, asennuksen laatu ja mahdolliset tiiviste- ja muut vauriot. Kuvauksen yhteydessä selvitämme myös HK-tiivisteiden, lattiakaivojen ja hajulukkojen kunnon.

Voinko saada videotallenteen putkistani?

Maksuttoman viemärikuvauksen yhteydessä emme tee kuvauksesta tallennetta, mutta teillä on mahdollisuus ottaa valokuvia viemärikameran live-näytöltä. Viemärihuollon tai sukituksen yhteydessä asentaja tallentaa videot urakkaan kuuluvista viemärilinjoista.

Viemäreissäni ei ole ollut ongelmia, miksi ne kannattaa silti kuvata?

Ennakointi ja säännölliset tarkastukset pienentävät tutkitusti kiinteistöjen tulevaisuudessa tehtävien korjausten kustannuksia. Aistinvarainen havaitseminen ei kerro kaikkea viemäreiden kunnosta, joten ne kannattaa kuvata säännöllisesti.

Artikkelit

Viemärihuollon ABC – Taloyhtiön viemärit kuntoon

Kun viemäreitä huolletaan säännöllisesti, pysyvät ne käyttökunnossa koko elinkaarensa ajan. Tehokkaan, mutta hellävaraisen harjapuhdistuksen ansiosta lika ei pääse syöpymään putken pintaan ja aiheuttamaan tukoksia sekä vesivahinkoja.

”Viemäripuhdistus oli todella tarpeellinen, sillä putkistossa oli runsaasti rasvakertymää” – Jääliläisen 1970-luvulla rakennetun taloyhtiön viemärit kuvattiin ja puhdistettiin

– Meidän kiinteistö on jo sen verran vanha, että tuntui hyvin tarpeelliselta teettää viemärikuvaus ja -puhdistus, Sirpa Pätsi As Oy Kiimingin Koivurivistä kertoo.

Ennaltaehkäisevä viemärihuolto taloyhtiölle

Viemäreistä johtuvat vesivahingot pystyttäisiin helposti ennaltaehkäisemään, mikäli viemäreiden todellinen kunto selvitettäisiin hyvissä ajoin.

Taloyhtiön viemärien sukitus – kustannustehokkain tapa saneerata putkisto

Rivitalon tai kerrostalon viemäreiden sukitus on kustannustehokas tapa hoitaa putkiremontti.

Taloyhtiön viemärisukitus – mitä isännöitsijän ja huoltohenkilöstön olisi hyvä tietää?

Viemäriputkien sukitus on helpompi, edullisempi ja nopeampi vaihtoehto putkiremontille. Sukitus voidaan toteuttaa, jos nykyiset viemärilinjat ovat sukituksen kestävässä kunnossa.

Milloin taloyhtiön viemärit kannattaa kuvata?

Taloyhtiön viemärikuvaus kannattaa toteuttaa säännöllisin väliajoin, etenkin jos viemäreillä alkaa olla käyttöikää jo yli kymmenen vuotta.

Uusi kiinteistö pitää kuvata ennen käyttöönottoa

Uusissa kiinteistöissä on lain mukaan varmistettava, että rakenteiden sisään jäävät viemärit ovat tiiviit ja asianmukaiset. Tämä onnistuu ainoastaan viemärikameran avulla kuvaten.

Varmistu laadusta – valitse sertifioitu sukitus

Sukitus on varma ja luja menetelmä viemäreiden uudistamiseksi. Sukituksen noustessa yhä tunnetummaksi ja käytetymmäksi menetelmäksi eri yritykset pyrkivät mukaan kasvavaan kilpailuun.

Viemärin sukitus omakotitalossa – hinta ja laatu kohtaavat sukitustyössä

Mikään viemärimateriaali ei ole ikuinen ja etenkin vanhojen kiinteistöjen kohdalla viemäriremontin tarvetta tulisi kartoittaa pätevän ammattilaisen johdolla.

Apua, viemäri tukossa! Näin tehdään viemärin avaus kotikonstein

Paras tapa välttää viemäritukokset on tehokas ennaltaehkäisy. Kotikonstit viemärin avaukseen eivät aina tepsi, mutta viemärihuollolla avun saa aina.

Milloin myyjä vastaa viemärivahingosta?

Asuntokauppojen yhteydessä viemäreiden todellinen kunto kannattaa selvittää kuvauksella, jotta vältyttäisiin ikävältä jälkiselvittelyltä.

Miksi viemäri haisee?

Ikävän hajun lähteeksi paljastuu usein kodin viemäri. Viemäristä nouseva paha tuoksu voi kertoa putkistossa piilevästä ongelmasta.

Omakotitalon putkiremontti nostaa kiinteistön arvoa

Kartoita mahdollinen putkiremontin tarpeesi pian. Näin nostat asuntosi arvoa ja ehkäiset vesivahinkojen syntymistä.

akvatek rööripeikko

Rööripeikon tarina

Kuuluuko viemäristä pulputusta ja lurinaa? Ehkä siellä asuu pikkuinen, likavettä rakastava Rööripeikko. Rööripeikot asuvat talojen viemäreissä ja ojien siltarummuissa.

Akvatekin brändiuudistus

Akvatekin uusi brändi ja yritysilme on julkaistu 12.6.2023. Lue lisää.

Viemärihuolto asiakaspalvelu

Asuntokaupassa ei tutkita viemäreitä

Asuntokaupan yhteydessä tutkitaan viemäreitä aivan liian harvoin. Viemäreiden kunto kannattaa tarkastaa sillä esimerkiksi myyjä on vastuussa myös asunnon piilevistä virheistä.

Maksuton viemärin kuvaus– miksi ja milloin?

Viemärin kuvauksella kiinteistön omistaja saa hyödyllistä tietoa viemäreidensä tilanteesta jopa täysin maksutta.

Suomessa yli 100 vesivuotoa joka päivä – viemärit kärkipäässä

Selvityksen mukaan vesivahinkoja tapahtuu eniten viemäreissä. Suurin osa vahingoista johtuu tukoksista ja rakennusvirheistä.

Viemärisukituksen hinta koostuu eri tekijöistä

Sukituksessa vanhan viemärin sisään asennetaan rakenteita purkamatta uusi saumaton muoviputki, jonka käyttöikä on jopa 50 vuotta.

Karkota Hirviö

Pyydä maksuton viemärikuvaus tai jätä yhteydenottopyyntö
  Facebook @akvatek

  Akvatek
  Akvatek2 months ago
  Helsingin Sanomat herätteli keskustelua nykyrakentamisesta ja sen laadusta.🧐 Lue, miten Akvatekin Ville otti kantaa valurautaputkien käyttöön sekä niiden tyypillisiin ongelmiin:
  Akvatek
  Akvatek2 months ago
  Tekisikö mieli tehdä viemäreiden asennustöitä ihan itse? 🤔

  ⛔ Aina ei kannata, sillä vakuutusyhtiöt eivät korvaa asennusvirheestä johtuvaa viemärivahinkoa.

  Mutta tiesitkö vielä tämän?

  👉 Kun altaan hajulukko on liitetty HK-kumitiivisteeseen sokkelilevyn takana, HK-kumitiivisteen pitää aina olla näkyvillä allaskaapissa.

  Teetä siis asennus ammattilaisella! 💪

  Asiantuntija- ja asiakaskokemuksia

  Mitä omakotitalon viemärikuvaus maksaa?

  Akvatek tarjoaa viemärikuvaukset yli vuoden vanhaan kiinteistöön täysin veloituksetta! Viemärit kannattaa kuvauttaa, mikäli niissä on havaittu ongelmia, virtaus on muuttunut hitaammaksi tai jos suunnitelmissa on putkiremontti. Kuvauksella viemärin piilevät viat saadaan selvitettyä ennen kuin ongelmat pääsevät kärjistymään. Ennaltaehkäisy onkin paras keino välttää kallis vesivahinko.

  Lue lisää

  Putkiston kuvaus paljastaa viemäreiden kunnon ja huoltotarpeen

  Toimiva viemäri on peruselämän ehdoton edellytys. Viemärin todellista kuntoa on kuitenkin mahdotonta lähteä selvittämään ilman viemärikuvausta, sillä mahdolliset ongelmat eivät ole aina päältä päin nähtävissä. Viemärin kuvauskamera selvittää viemärin todellisen tilanteen reaaliajassa.

  Lue lisää