Kotitalous­vähennys Rahoitus

Viemärihuolto

Akvatek – Laadukkaat viemärihuollot

Akvatek on omakotitalojen viemärihuoltojen kotimainen huippuasiantuntija tuhansien tyytyväisten asiakkaiden kokemuksella. Tutkimme ja huollamme viemärit alan parhailla menetelmillä ja työkaluilla.

Viemärihuollon toteutus asianmukaisella tavalla vaatii oikeita puhdistukseen tarvittavia laitteita ja menetelmiä. Työntekijämme ovat alansa asiantuntijoita, joilla on jo tuhansien kohteiden kokemus viemärikuvauksista ja -huolloista.

Katso video! Videolla näytämme, miten Akvatekin viemärihuolto toimii käytännössä.

Viemäriputken toiminta

Viemäriputken tehtävänä on kuljettaa kaikki sinne kuuluva jäte putkea pitkin jatkuvasti eteenpäin. Viemäriputkiin kertyy kuitenkin rasvaa ja muuta orgaanista jätettä. Kaikki orgaaninen jäte ei poistu veden mukana vaan kiinnittyy putken seinämiin. Kertyessään viemäreihin orgaaninen jäte alkaa häiritsemään veden virtausta ja saattaa aiheuttaa myöhemmin tukoksia.

Orgaaninen jäte myös mätänee putkistoon ja alkaa tuottamaan rikkivetyä, joka syövyttää valurauta- ja betoniviemäreitä. Muoviputkille rikkivety ei aiheuta putken materiaalin heikkenemistä, mutta se jouduttaa muoviputken liitoksissa olevien tiivisteiden haurastumista.

Yleisin syy vesivahingoille on viemäriputken vuoto tai tulviminen. Viemärit on asennettu yleensä rakenteiden sisään, jolloin ongelmia on monesti hankala havaita ajoissa. Tämän vuoksi kiinteistön omistajan on hyvä olla tietoinen viemäreidensä kunnosta ja teettää esimerkiksi huolto säännöllisesti.

Erilaiset viemäriongelmat ja materiaalit

Viemäriputkissa voi olla useita erilaisia piileviä ongelmia, jotka saavat viemärit oirehtimaan eri tavoin. Viemäri ei vedä kunnolla, sieltä nousee viemärin hajua, viemäri pulputtaa tai menee tukkoon toistuvasti. Viemäriputkisto ja sen liitoskohdat ja tiivisteet haurastuvat ajan saatossa. Hoitamattomat viemäriongelmat voivat vuosien aikana pahentua ja johtaa esimerkiksi putken täydelliseen tukkeutumiseen, putkiliitosten irtoamiseen tai jopa putken rakenteen romahtamiseen.

Tukokset ja hajuhaitat ovat viemäriputkien yleisimpiä ja helposti tunnistettavia ongelmia. Putkitukoksista johtuvat vesivahingot ovat yleisiä ja niiden aiheuttamat kosteusvahingot laajoja ja kalliita. Säännöllisellä viemärihuollolla koko putkiston todellinen kunto saadaan selville, ongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja viemäreiden toimivuutta ylläpidetään.

Muoviviemäri

Muovisia viemäriputkia on kehitetty vuosikymmenien ajan, ja ne eroavat toisistaan ominaisuuksiensa ja käyttöikänsä suhteen. Putkien valmistuksessa käytetyt pehmentimet ja lisäaineet haihtuvat ajan kuluessa, mikä johtaa putkiston seinämien lasittumiseen. Lasittuneet putkistot ovat alttiita vaurioille, ja ne voivat halkeilla liikkeestä tai rasituksesta. Myös tiivisteet kovettuvat ja haurastuvat iän myötä. Putkiliitokset ovat yleisiä ongelmakohtia, ja ne voivat olla täysin irronneet. Vanhan muoviviemärin käyttöikä on noin 40 vuotta.

Valurautaviemäri

Valurautaisissa viemäreissä tapahtuu ajan saatossa syöpymistä ja ruostumista. Ruostelaatat irtoilevat, mikä aiheuttaa putkiston tukkeutumista ja veden seisomista putkiston sisällä. Ruosteinen ja rosoinen putkiston pinta myös kerää likaa helpommin putkiston seinämiin, mikä edesauttaa putkien tukkeutumista. Kosteuden ja viemärikaasujen yhteisvaikutus heikentää putken rakennetta seinämistä ja yläosista, mikä aiheuttaa valurautaputkistoille romahtamisvaaran. Valurautaisen viemäriputken tekninen käyttöikä on 50 vuotta.

Betoniviemäri

Betoni on heikoin viemäriputkistoissa käytetyistä materiaaleista. Betoniviemäreiden yleisiä ongelmia ovat halkeamat putkissa ja liitoskohtien vauriot. Betonin pinta kuluu, jolloin karkea kiviaines tulee näkyviin ja putken rakenne heikkenee. Kosteus pääsee kulkemaan betonin huokoiseen rakenteeseen, ja jäätyessä se voi säröillä laajentumisen vuoksi. Betoniviemäreille on tyypillistä, että pihakasvien juuret tunkeutuvat putken pinnan lävitse aiheuttaen tukoksia viemäriin. Betonisen viemäriputken tekninen käyttöikä on 25 vuotta.

Miten viemärin huolto tapahtuu?

Viemärihuollossa käytetään Akvatekin erikoislaitteistoa ja luontoystävällisiä pesuaineita. Harjakoneella suoritettu kokonaisvaltainen viemäreiden puhdistus takaa sen, ettei putkiston seinämiin jää kertymää, joka haurastuttaa putkistoa tai voisi aiheuttaa tukoksen tulevaisuudessa. Mekaaninen harjapuhdistus on myös turvallisin ratkaisu, sillä se ei sisällä samanlaista riskiä viemäristön rikkoutumiselle tai tulvimiselle kuin esimerkiksi painehuuhtelu.

Viemärihuoltoon ei kuulu pelkästään putkien puhdistus vaan puhdistuksen jälkeen tehtävä kuvaus ja tallennus, hajulukkojen puhdistus tai vaihto, HK-tiivisteiden uusiminen, lattiakaivojen puhdistus ja kunnon tarkastus sekä viemärin tuuletuksen toiminnan tarkastus.

1

Suunnittelu

 • Suunnittelemme viemärihuollon laajuuden.
 • Selvitämme tarkastuskaivojen paikat.
 • Selvitämme vesikalusteiden vaihtotarpeen.
2

Työmaan aloitus

 • Sovimme huollon tarkan toteutusajankohdan.
 • Huoltoasentaja irrottaa vesikalusteet ja tekee tarvittavat suojaukset.
3

Viemärihaarojen puhdistus

 • Viemärit puhdistetaan yksi haara kerrallaan harjanlaitteen, veden ja pesuaineen avulla.
 • Puhdistuksen laatu tarkastetaan viemärikameralla.
4

Runkoviemärin puhdistus

 • Runkoviemäri harjataan ensin sisäpuolisen viemärihaaran kautta.
 • Tarvittaessa runkoviemäri puhdistetaan vielä painehuuhtelulaitteella.
5

Viemärin muiden osien huomioiminen

 • Huonokuntoiset hajulukot vaihdetaan uuteen tai vanhat puhdistetaan.
 • Lattiakaivot puhdistetaan ja kunto tarkastetaan.
 • HK-tiivisteet vaihdetaan.
 • Viemärin tuuletuksen toimivuus tarkastetaan.
6

Dokumentointi ja raportointi

 • Puhdistetut viemärilinjat kuvataan uudelleen ja videotallenne luovutetaan asiakkaalle.
 • Sähköiseen huoltoraporttiin dokumentoidaan tehty työ valokuvin.
 • Siivoamme jälkemme.

Huoletonta asumista

Viemärihuollon jälkeen kodin omistajalle jää luotettava kuva kotinsa viemärien kunnosta. Asumismukavuus paranee, kun viemärit vetävät nopeasti ja hajuhaitat poistuvat. Myös viemäristä kuuluva pulputtava ääni poistuu. Viemärihuollolla varmistat viemärin toimivuuden pitkälle tulevaisuuteen ja vältät odottamattomien yllätysten syntymisen. Huollettu viemärijärjestelmä ja kattava dokumentointi myös nostavat kiinteistön arvoa.

Säännöllinen viemärihuolto jatkaa kaikkien putkien käyttöikää. Mekaanisesti suoritettu harjapesu on turvallinen tapa puhdistaa koko putkiston ala seinämiä myöten. Orgaaninen viemärijäte muodostaa mädäntyessään syövyttävää rikkivetyä, joka aiheuttaa valurauta- ja betoniputkille korroosiota. Tämä aiheuttaa kymmenien vuosien aikana putken syöpymistä, jolloin riski laajemmasta viemäriongelmasta kasvaa. Muoviselle viemäriputkelle orgaaninen rikkipitoinen viemärijäte ei aiheuta syöpymistä, vaan tiivisteiden kovettumista ja halkeilua. Kovasta kuormituksesta johtuen muovisen viemäriputken tiivisteet saattavat olla täysin kovettuneet ja haljenneet jo 20 vuoden käyttöiän jälkeen.

Alan parhaat menetelmät ja lopputulos.

Viemäriputkisto saadaan puhtaaksi ja liukkaaksi.

Hajuhaitat ja tukokset poistuvat.

Putkiston käyttöikä kasvaa.

Puhtaasta putkesta saadaan selville viemärin kunto.

Mielenrauhaa ja huoletonta asumista.

Mitä asiakkaat meistä puhuvat?

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kauan viemärihuolto kestää?

Omakotitalon viemärihuolto kestää yleensä puolesta päivästä päivään.  Rivi- ja kerrostalon viemärihuolto kestää useammasta päivästä kahteen viikkoon. 

Pystyykö huollon aikana kodissa asumaan?

Viemärit myös ovat käytössä koko huollon ajan ja vettä voi käyttää vapaasti, joten kodissa voi hyvin asua huollon aikana.

Miten viemäriputkisto kestää harjauksen?

Viemärihuollossa käytetään pyörivää nylonharjaa, joka on hellävarainen menetelmä putken puhdistukseen. 

Miksi viemäreitä pitää huoltaa?

Viemäriputken sisään kertyy ajan saatossa tavaraa, joka tarttuu myös muoviputken pintaan. Kertynyt tavara hidastaa veden virtausta ja voi aiheuttaa tukoksia. Hajulukot ja HK-tiivisteet kuluvat, joten ne on hyvä uusia säännöllisesti. Uusissa kiinteistöissä vaaditaan jokaisen viemärilinjan kuvaamista ennen käyttöönottoa, joten kuvaaminen puhdistetusta putkesta kannattaa tehdä kaikkiin kiinteistöihin, jos sellaista ei ole koskaan tehty.

Miksi viemärit kannattaa puhdistaa harjalaitteella?

2 500 kierrosta minuutissa pyörivä harjakone puhdistaa koko viemäriputken sisäpinnan tehokkaasti, jonka jälkeen putki on varmasti puhdas ja sen kuntoa voidaan arvioida kameralla luotettavammin.

Mitä viemärihuolto sisältää?

Viemärihuolto sisältää koko viemärijärjestelmän harjapuhdistuksen, hajulukkojen puhdistuksen tai uusimisen, HK-tiivisteiden uusimisen, lattiakaivojen puhdistuksen, tuuletuksen toiminnan tarkastamisen ja puhdistuksen jälkeisen kuvauksen ja tallentamisen sekä sähköisen raportin koko työstä. Viemärihuollon lopputuloksena koko viemärijärjestelmän toimivuus on varmistettu ja kodin omistaja on tietoinen, mikäli siellä on havaittu poikkeamia.

Mikä on painehuuhtelun ja harjapuhdistuksen ero?

Painehuuhtelussa viemärin puhdistamiseen käytetään vettä ja kovaa painetta. Vesipaine irrottaa jätteen ja kuljettaa sen eteenpäin putkessa. Painehuuhtelussa käytettävä letku joudutaan tuomaan sisälle ulkona olevasta huuhteluautosta. Painehuuhtelussa on riskinä, että paineella etenevä vesi nousee ylös toisesta viemäripisteestä tai sitä ei saada isomman kokonsa vuoksi kulkemaan putkistossa. Ulkoapäin tehtävällä painehuuhtelulla ei päästä käsiksi viemärin haaroihin. Harjapuhdistus on monesti tehokkaampi tapa puhdistaa viemärit. Sen käyttämiseen ei tarvita vesipainetta ja harja pilkkoo pieniksi hiutaleiksi kaiken viemärissä olevan tavaran. Harjapuhdistus voidaan tehdä myös jopa 50 mm vahvoille putkille ja se saadaan vietyä viemäriverkostoon ahtaistakin paikoista.

Viemärit toimivan hyvin, miksi huolto kannattaa tehdä?

Kaikki kodin rakenteisiin liittyvät asiat kaipaavat välillä säännöllistä huoltoa. Kattoa joutuu joskus pesemään, rännit täyttyvät syksyisin lehdistä ja salaojat menevät ajan saatossa tukkoon. Ennakoiva viemärihuolto varmistaa viemärijärjestelmän toimivuuden pitkälle tulevaisuuteen ja sen avulla voidaan varmistaa, että viemäreissä kaikki on kunnossa.

Minulla oli alle 10 vuotta vanha hajulukko keittiössä, miksi se vaihdettiin uuteen huollon yhteydessä?

Hajulukkojen irrotuksen yhteydessä niiden lukuisat tiivisteet voivat päästä liikkumaan ja uudelleen asennuksen myötä mennä väärään asentoon. Vaihtamalla hajulukko uuteen varmistamme, ettei se pääse missään tapauksessa vuotamaan viemärihuollon jälkeen ja voimme antaa sille kahden vuoden vuotamattomuustakuun.

Artikkelit

Viemärihuollon ABC – Taloyhtiön viemärit kuntoon

Kun viemäreitä huolletaan säännöllisesti, pysyvät ne käyttökunnossa koko elinkaarensa ajan. Tehokkaan, mutta hellävaraisen harjapuhdistuksen ansiosta lika ei pääse syöpymään putken pintaan ja aiheuttamaan tukoksia sekä vesivahinkoja.

”Viemäripuhdistus oli todella tarpeellinen, sillä putkistossa oli runsaasti rasvakertymää” – Jääliläisen 1970-luvulla rakennetun taloyhtiön viemärit kuvattiin ja puhdistettiin

– Meidän kiinteistö on jo sen verran vanha, että tuntui hyvin tarpeelliselta teettää viemärikuvaus ja -puhdistus, Sirpa Pätsi As Oy Kiimingin Koivurivistä kertoo.

Ennaltaehkäisevä viemärihuolto taloyhtiölle

Viemäreistä johtuvat vesivahingot pystyttäisiin helposti ennaltaehkäisemään, mikäli viemäreiden todellinen kunto selvitettäisiin hyvissä ajoin.

Taloyhtiön viemärien sukitus – kustannustehokkain tapa saneerata putkisto

Rivitalon tai kerrostalon viemäreiden sukitus on kustannustehokas tapa hoitaa putkiremontti.

Taloyhtiön viemärisukitus – mitä isännöitsijän ja huoltohenkilöstön olisi hyvä tietää?

Viemäriputkien sukitus on helpompi, edullisempi ja nopeampi vaihtoehto putkiremontille. Sukitus voidaan toteuttaa, jos nykyiset viemärilinjat ovat sukituksen kestävässä kunnossa.

Milloin taloyhtiön viemärit kannattaa kuvata?

Taloyhtiön viemärikuvaus kannattaa toteuttaa säännöllisin väliajoin, etenkin jos viemäreillä alkaa olla käyttöikää jo yli kymmenen vuotta.

Uusi kiinteistö pitää kuvata ennen käyttöönottoa

Uusissa kiinteistöissä on lain mukaan varmistettava, että rakenteiden sisään jäävät viemärit ovat tiiviit ja asianmukaiset. Tämä onnistuu ainoastaan viemärikameran avulla kuvaten.

Varmistu laadusta – valitse sertifioitu sukitus

Sukitus on varma ja luja menetelmä viemäreiden uudistamiseksi. Sukituksen noustessa yhä tunnetummaksi ja käytetymmäksi menetelmäksi eri yritykset pyrkivät mukaan kasvavaan kilpailuun.

Viemärin sukitus omakotitalossa – hinta ja laatu kohtaavat sukitustyössä

Mikään viemärimateriaali ei ole ikuinen ja etenkin vanhojen kiinteistöjen kohdalla viemäriremontin tarvetta tulisi kartoittaa pätevän ammattilaisen johdolla.

Apua, viemäri tukossa! Näin tehdään viemärin avaus kotikonstein

Paras tapa välttää viemäritukokset on tehokas ennaltaehkäisy. Kotikonstit viemärin avaukseen eivät aina tepsi, mutta viemärihuollolla avun saa aina.

Milloin myyjä vastaa viemärivahingosta?

Asuntokauppojen yhteydessä viemäreiden todellinen kunto kannattaa selvittää kuvauksella, jotta vältyttäisiin ikävältä jälkiselvittelyltä.

Miksi viemäri haisee?

Ikävän hajun lähteeksi paljastuu usein kodin viemäri. Viemäristä nouseva paha tuoksu voi kertoa putkistossa piilevästä ongelmasta.

Omakotitalon putkiremontti nostaa kiinteistön arvoa

Kartoita mahdollinen putkiremontin tarpeesi pian. Näin nostat asuntosi arvoa ja ehkäiset vesivahinkojen syntymistä.

akvatek rööripeikko

Rööripeikon tarina

Kuuluuko viemäristä pulputusta ja lurinaa? Ehkä siellä asuu pikkuinen, likavettä rakastava Rööripeikko. Rööripeikot asuvat talojen viemäreissä ja ojien siltarummuissa.

Akvatekin brändiuudistus

Akvatekin uusi brändi ja yritysilme on julkaistu 12.6.2023. Lue lisää.

Viemärihuolto asiakaspalvelu

Asuntokaupassa ei tutkita viemäreitä

Asuntokaupan yhteydessä tutkitaan viemäreitä aivan liian harvoin. Viemäreiden kunto kannattaa tarkastaa sillä esimerkiksi myyjä on vastuussa myös asunnon piilevistä virheistä.

Maksuton viemärin kuvaus– miksi ja milloin?

Viemärin kuvauksella kiinteistön omistaja saa hyödyllistä tietoa viemäreidensä tilanteesta jopa täysin maksutta.

Suomessa yli 100 vesivuotoa joka päivä – viemärit kärkipäässä

Selvityksen mukaan vesivahinkoja tapahtuu eniten viemäreissä. Suurin osa vahingoista johtuu tukoksista ja rakennusvirheistä.

Viemärisukituksen hinta koostuu eri tekijöistä

Sukituksessa vanhan viemärin sisään asennetaan rakenteita purkamatta uusi saumaton muoviputki, jonka käyttöikä on jopa 50 vuotta.

Karkota Hirviö

Pyydä maksuton viemärikuvaus tai jätä yhteydenottopyyntö
  Facebook @akvatek

  Akvatek
  Akvatek2 weeks ago
  Helsingin Sanomat herätteli keskustelua nykyrakentamisesta ja sen laadusta.🧐 Lue, miten Akvatekin Ville otti kantaa valurautaputkien käyttöön sekä niiden tyypillisiin ongelmiin:
  Akvatek
  Akvatek2 weeks ago
  Tekisikö mieli tehdä viemäreiden asennustöitä ihan itse? 🤔

  ⛔ Aina ei kannata, sillä vakuutusyhtiöt eivät korvaa asennusvirheestä johtuvaa viemärivahinkoa.

  Mutta tiesitkö vielä tämän?

  👉 Kun altaan hajulukko on liitetty HK-kumitiivisteeseen sokkelilevyn takana, HK-kumitiivisteen pitää aina olla näkyvillä allaskaapissa.

  Teetä siis asennus ammattilaisella! 💪

  Asiantuntija- ja asiakaskokemuksia

  Viemärihuollon hinta – miten hintalappu määräytyy?

  Putkiremontin hinta kirpaisee etenkin silloin, jos moinen olisi voitu välttää asianmukaisella, edullisella huollolla. Akvatekin kautta saat kattavan viemärihuollon, joka antaa sinulle mielenrauhan pitkäksi aikaa eteenpäin. Toteutamme huollon tehokkaalla harjauksella, mikä irrottaa viemärilinjoista pinttyneemmänkin lian. Huollon yhteydessä viemärilinjat myös kuvataan, jotta voit olla varma viemäreidesi hyvästä, puhtaasta kunnosta.

  Lue lisää