Kotitalous­vähennys Rahoitus

Viemärihuolto taloyhtiölle

Akvatek – Laadukkaat viemärihuollot taloyhtiölle

Kattojen, salaojien ja ilmanvaihtokanavien tapaan myös viemärit tarvitsevat säännöllistä huolenpitoa toimiakseen moitteettomasti. Kaikki viemärimateriaalit, myös muoviviemärit keräävät ajan kuluessa putken pintaan jätettä, joka haittaa veden virtausta. Viemäreissä seisova vesi ja jäte rasittavat putken materiaalia ja tiivisteitä, joiden kestävyys joutuu koetukselle esimerkiksi tukoksen syntyessä. Yleensä viemäreiden toimintaan herätään vasta, kun viemäri on kokonaan tukossa. Meidän tehtävämme on torjua viemäreistä johtuvat ongelmat jo etukäteen ennaltaehkäisevästi ja tehdä laadukas viemärihuolto taloyhtiölle.

Jokaisen kodin tai kiinteistön omistajan olisi hyvä olla tietoinen viemäreidensä kunnosta. Kukaan ei velvoita tarkastamaan viemäreitä, mutta olemme huomanneet, että viemäreiden kuvauksella saadaan monesti yllättävää tietoa viemäreiden materiaalista, kunnosta ja kertymästä, josta kiinteistön omistaja ei ole ollut tietoinen. Monesti viemäreiden kuvauksella kuitenkin selviää, että viemärit ovat niin tukossa, ettei kuvaamisella voida arvioida itse putken kuntoa. Tällöin viemäri vaatii aina perusteellisen puhdistuksen ennen kuin kuvauksesta on oikeasti hyötyä.

Katso video! Videolla näytämme, miten Akvatekin viemärihuolto toimii käytännössä.

Viemäriputken toiminta

Viemäriputkiston sisään kertyy ajan kuluessa jätettä, joka tarttuu putkiston pintaan ja hidastaa veden virtausta. Tämä voi huonossa tapauksessa johtaa putken tukkeutumiseen ja vesivahinkoon. Akvatekin viemärihuolto taloyhtiölle on ennaltaehkäisevä palvelu, jonka avulla voi varmistaa viemäreiden häiriöttömän toiminnan pitkälle tulevaisuuteen.

Viemärimateriaaleja on käytetty viemäriputkistoissa kolmea eri laatua: muovia, valurautaa ja betonia. Betoniset ja valurautaiset viemäriputket ovat hyvin pitkälti jo käyttöikänsä päässä, joten niiden kohdalla kannattaa ensimmäiseksi miettiä uusimista esimerkiksi sukittamalla. Muoviviemärin ominaisuuksiin kuuluu sen haurastuminen ikääntyessä, joten sen kunto kannattaa selvittää perusteellisesti viimeistään 30 käyttövuoden jälkeen.

Yleisimmät aistinvaraiset ongelmat viemäriputkistossa ovat huono vetoisuus, hajuhaitat ja pulputtava ääni. Nämä ovat merkkejä siitä, että viemäreiden toiminta kannattaa selvittää vähintään kuvaamisella.

Miten viemärin huolto tapahtuu?

Viemärihuollon toteutus asianmukaisella tavalla vaatii oikeita puhdistukseen tarvittavia laitteita ja
menetelmiä. Akvatekin työntekijät ovat alansa asiantuntijoita, joilla on jo tuhansien kotien kokemus
viemärikuvauksista ja -huolloista.

Akvatekin harja- ja painehuuhtelulaitteistolla tehdyllä puhdistuksella varmistetaan viemärin
toimivuus jopa vuosikymmeniksi. Huoltokonseptimme mukaan puhdistetusta viemäristä saadaan
tehtyä tarkka ja todenmukainen kuntoarvio sekä videodokumentointi.

1

Suunnitelma ja aikataulu

 • Huollon ajankohta sovitaan tarkasti isännöitsijän ja taloyhtiön kanssa.
 • Taloyhtiö saa valmiin tiedotepohjan, jolla asukkaita tiedotetaan ajankohdasta.
2

Vesikalusteiden irroitus

 • Vesikalusteet, kuten lattiakaivot ja hajulukot irrotetaan.
 • WC-istuinta ei irroteta, koska sen viemärihaara puhdistetaan altaan kautta.
 • Lattiakaivojen, hajulukon ja HK-tiivisteiden kunto tarkistetaan.
3

Harjapuhdistus

 • Viemärihaarat harjapuhdistetaan huolellisesti yksi kerrallaan.
 • Viemäriharja pyörii 2500 kierrosta minuutissa.
 • Samalla puhdistetaan kerrosten välinen pystyviemäri.
4

Kuvaaminen ja dokumentointi

 • Puhdistettu viemärihaara kuvataan viemärikameralla ja tallennetaan dokumentointia varten.
 • Putken poikkeamista otetaan kuvakaappaukset.
 • Huonokuntoiset HK-tiivisteet uusitaan.
5

Runkoviemärin puhdistus

 • Runkoviemärin puhdistuksessa käytetään painehuuhtelua tai harjalaitetta.
 • Tarkastuskaivon ollessa maan alla sen paikka voidaan paikantaa tutkalla.
 • Runkoviemäri kuvataan viemärikameralla puhdistuksen jälkeen.
6

Raportointi

 • Lopputuloksena koko viemärijärjestelmän tiiveys ja materiaalin kunto on tarkistettu.
 • Kokonaisuudesta laaditaan sähköinen huoltoraportti.
 • Huolto ja mahdolliset poikkeamat käydään läpi yhdessä tilaajan kanssa.

Viemärihuollon hyödyt

Viemärihuolto kannattaa tehdä vähintään kerran kiinteistön elinkaaren aikana. Yksi tärkeimmistä asioista on kuvata viemärikameralla puhdistetut putket, josta selviää putkien oikea asennustapa, materiaali, kunto ja poikkeamat. Uusien kiinteistöjen rakentamisen yhteydessä kuvaaminen on jo arkipäivää, koska lakikin sitä vaatii. Ennen lain voimaantuloa vuonna 2018 ei viemäreitä kuitenkaan ole juuri kuvattu.

Viemärihuolto on toimenpide, jossa koko viemärijärjestelmän toimivuus huomioidaan. Hajuhaitat ja kertymät poistetaan, huonot tiivistykset ja hajulukot uusitaan, tuuletuksen toimivuus tarkastetaan, jolloin järjestelmän toimivuus varmistetaan pitkälle tulevaisuuteen. Viemärihuolto on asukkaille mahdollisimman häiriötön toimenpide, koska viemärit ovat käytössä myös huollon ajan ja työstä ei aiheudu siivottavaa asuntoihin.

Kaikki viemäriin kertynyt jäte poistuu.

Hajulukkojen kunto tarkastetaan ja tarvittaessa uusitaan.

Koko putken sisäpinta-ala puhdistuu.

HK-tiivisteet uusitaan.

Puhdistettu putki kuvataan ja tallennetaan.

Asukkaat voivat käyttää viemäreitä koko huollon ajan.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kauan viemärihuolto kestää?

Viemärihuollon kesto vaihtelee muutamasta päivästä kahteen viikkoon. Viiden huoneiston rivitalo pystytään huoltamaan muutamassa arkipäivässä ja 50 huoneiston kerrostaloon menee yleensä kaksi viikkoa. Viemärit ovat käytössä koko huollon ajan.

Miksi viemäreitä pitää huoltaa?

Viemäriputken sisään kertyy ajan saatossa jätettä, joka tarttuu myös muoviputken pintaan. Kertynyt jäte hidastaa veden virtausta ja voi aiheuttaa tukoksia. Hajulukot ja HK-tiivisteet kuluvat, joten ne on hyvä uusia säännöllisesti. Uusissa kiinteistöissä vaaditaan jokaisen viemärilinjan kuvaamista ennen käyttöönottoa, joten kuvaaminen puhdistetusta putkesta kannattaa tehdä kaikkiin kiinteistöihin, jos sellaista ei ole koskaan tehty.

Kestääkö viemäriputkisto harjapuhdistusta?

Viemärihuollossa käytetään nylonharjaa, joka on hellävarainen mutta tehokas menetelmä viemärin puhdistukseen.

Miksi viemärit kannattaa puhdistaa harjalaitteella?

2 500 kierrosta minuutissa pyörivä harjakone puhdistaa koko viemäriputken sisäpinnan tehokkaasti, jonka jälkeen putki on varmasti puhdas ja sen kuntoa voidaan arvioida kameralla luotettavammin.

Mitä viemärihuolto sisältää?

Viemärihuolto sisältää koko viemärijärjestelmän harjapuhdistuksen, hajulukkojen puhdistuksen tai uusimisen, HK-tiivisteiden uusimisen, lattiakaivojen puhdistuksen, tuuletuksen toiminnan tarkastamisen ja puhdistuksen jälkeisen kuvauksen ja tallentamisen sekä sähköisen raportin koko työstä. Viemärihuollon lopputuksena koko viemärijärjestelmän toimivuus on varmistettu ja kodin omistaja on tietoinen, mikäli siellä on havaittu poikkeamia.

Minkälaista häiriötä huollosta aiheutuu asukkaille?

Viemärit ovat käytössä koko huollon ajan eikä vesikatkoja tule. Huollosta ei aiheudu sotkua, ja ainoa häiriö on harjakoneesta aiheutuva ääni.

Mikä on painehuuhtelun ja harjapuhdistuksen ero?

Painehuuhtelussa viemärin puhdistamiseen käytetään vettä ja kovaa painetta. Vesipaine irrottaa jätteen ja kuljettaa sen eteenpäin putkessa. Painehuuhtelussa käytettävä letku joudutaan tuomaan sisälle ulkona olevasta huuhteluautosta. Painehuuhtelussa on riskinä, että paineella etenevä vesi nousee ylös toisesta viemäripisteestä tai sitä ei saada isomman kokonsa vuoksi kulkemaan putkistossa. Ulkoapäin tehtävällä painehuuhtelulla ei päästä käsiksi viemärin haaroihin. Harjapuhdistus on monesti tehokkaampi tapa puhdistaa viemärit. Sen käyttämiseen ei tarvita vesipainetta ja harja pilkkoo pieniksi hiutaleiksi kaiken viemärissä olevan tavaran. Harjapuhdistus voidaan tehdä jopa 50 mm vahvoille putkille.

Mikä on viemärihuollon hinta taloyhtiöissä?

Viemärihuolto maksaa rivi- ja kerrostaloissa 150–500 euroa yhtä asuntoa kohden. Kerrostaloissa viemärihuolto voidaan tehdä tehokkaammin, mikä laskee kustannuksia. Hintaan vaikuttaa eniten huollettavien viemäripisteiden lukumäärä. Hajulukon vaihtokustannus on 30–50 euroa.

Viemärit toimivan hyvin, miksi huolto kannattaa tehdä?

Kaikki kodin rakenteisiin liittyvät asiat kaipaavat välillä säännöllistä huoltoa. Kattoa joutuu joskus pesemään, rännit täyttyvät syksyisin lehdistä ja salaojat menevät ajan saatossa tukkoon. Ennakoiva viemärihuolto varmistaa viemärijärjestelmän toimivuuden pitkälle tulevaisuuteen ja sen avulla voidaan varmistaa, että viemäreissä kaikki on kunnossa.

Mitä asiakkaat meistä puhuvat?

Artikkelit

Viemärihuollon ABC – Taloyhtiön viemärit kuntoon

Kun viemäreitä huolletaan säännöllisesti, pysyvät ne käyttökunnossa koko elinkaarensa ajan. Tehokkaan, mutta hellävaraisen harjapuhdistuksen ansiosta lika ei pääse syöpymään putken pintaan ja aiheuttamaan tukoksia sekä vesivahinkoja.

”Viemäripuhdistus oli todella tarpeellinen, sillä putkistossa oli runsaasti rasvakertymää” – Jääliläisen 1970-luvulla rakennetun taloyhtiön viemärit kuvattiin ja puhdistettiin

– Meidän kiinteistö on jo sen verran vanha, että tuntui hyvin tarpeelliselta teettää viemärikuvaus ja -puhdistus, Sirpa Pätsi As Oy Kiimingin Koivurivistä kertoo.

Ennaltaehkäisevä viemärihuolto taloyhtiölle

Viemäreistä johtuvat vesivahingot pystyttäisiin helposti ennaltaehkäisemään, mikäli viemäreiden todellinen kunto selvitettäisiin hyvissä ajoin.

Taloyhtiön viemärien sukitus – kustannustehokkain tapa saneerata putkisto

Rivitalon tai kerrostalon viemäreiden sukitus on kustannustehokas tapa hoitaa putkiremontti.

Taloyhtiön viemärisukitus – mitä isännöitsijän ja huoltohenkilöstön olisi hyvä tietää?

Viemäriputkien sukitus on helpompi, edullisempi ja nopeampi vaihtoehto putkiremontille. Sukitus voidaan toteuttaa, jos nykyiset viemärilinjat ovat sukituksen kestävässä kunnossa.

Milloin taloyhtiön viemärit kannattaa kuvata?

Taloyhtiön viemärikuvaus kannattaa toteuttaa säännöllisin väliajoin, etenkin jos viemäreillä alkaa olla käyttöikää jo yli kymmenen vuotta.

Uusi kiinteistö pitää kuvata ennen käyttöönottoa

Uusissa kiinteistöissä on lain mukaan varmistettava, että rakenteiden sisään jäävät viemärit ovat tiiviit ja asianmukaiset. Tämä onnistuu ainoastaan viemärikameran avulla kuvaten.

Varmistu laadusta – valitse sertifioitu sukitus

Sukitus on varma ja luja menetelmä viemäreiden uudistamiseksi. Sukituksen noustessa yhä tunnetummaksi ja käytetymmäksi menetelmäksi eri yritykset pyrkivät mukaan kasvavaan kilpailuun.

Viemärin sukitus omakotitalossa – hinta ja laatu kohtaavat sukitustyössä

Mikään viemärimateriaali ei ole ikuinen ja etenkin vanhojen kiinteistöjen kohdalla viemäriremontin tarvetta tulisi kartoittaa pätevän ammattilaisen johdolla.

Apua, viemäri tukossa! Näin tehdään viemärin avaus kotikonstein

Paras tapa välttää viemäritukokset on tehokas ennaltaehkäisy. Kotikonstit viemärin avaukseen eivät aina tepsi, mutta viemärihuollolla avun saa aina.

Milloin myyjä vastaa viemärivahingosta?

Asuntokauppojen yhteydessä viemäreiden todellinen kunto kannattaa selvittää kuvauksella, jotta vältyttäisiin ikävältä jälkiselvittelyltä.

Miksi viemäri haisee?

Ikävän hajun lähteeksi paljastuu usein kodin viemäri. Viemäristä nouseva paha tuoksu voi kertoa putkistossa piilevästä ongelmasta.

Omakotitalon putkiremontti nostaa kiinteistön arvoa

Kartoita mahdollinen putkiremontin tarpeesi pian. Näin nostat asuntosi arvoa ja ehkäiset vesivahinkojen syntymistä.

akvatek rööripeikko

Rööripeikon tarina

Kuuluuko viemäristä pulputusta ja lurinaa? Ehkä siellä asuu pikkuinen, likavettä rakastava Rööripeikko. Rööripeikot asuvat talojen viemäreissä ja ojien siltarummuissa.

Akvatekin brändiuudistus

Akvatekin uusi brändi ja yritysilme on julkaistu 12.6.2023. Lue lisää.

Viemärihuolto asiakaspalvelu

Asuntokaupassa ei tutkita viemäreitä

Asuntokaupan yhteydessä tutkitaan viemäreitä aivan liian harvoin. Viemäreiden kunto kannattaa tarkastaa sillä esimerkiksi myyjä on vastuussa myös asunnon piilevistä virheistä.

Maksuton viemärin kuvaus– miksi ja milloin?

Viemärin kuvauksella kiinteistön omistaja saa hyödyllistä tietoa viemäreidensä tilanteesta jopa täysin maksutta.

Suomessa yli 100 vesivuotoa joka päivä – viemärit kärkipäässä

Selvityksen mukaan vesivahinkoja tapahtuu eniten viemäreissä. Suurin osa vahingoista johtuu tukoksista ja rakennusvirheistä.

Viemärisukituksen hinta koostuu eri tekijöistä

Sukituksessa vanhan viemärin sisään asennetaan rakenteita purkamatta uusi saumaton muoviputki, jonka käyttöikä on jopa 50 vuotta.

Karkota Hirviö

Pyydä tarjous tai jätä yhteydenottopyyntö


  Facebook @akvatek

  Akvatek
  Akvatek2 months ago
  Helsingin Sanomat herätteli keskustelua nykyrakentamisesta ja sen laadusta.🧐 Lue, miten Akvatekin Ville otti kantaa valurautaputkien käyttöön sekä niiden tyypillisiin ongelmiin:
  Akvatek
  Akvatek2 months ago
  Tekisikö mieli tehdä viemäreiden asennustöitä ihan itse? 🤔

  ⛔ Aina ei kannata, sillä vakuutusyhtiöt eivät korvaa asennusvirheestä johtuvaa viemärivahinkoa.

  Mutta tiesitkö vielä tämän?

  👉 Kun altaan hajulukko on liitetty HK-kumitiivisteeseen sokkelilevyn takana, HK-kumitiivisteen pitää aina olla näkyvillä allaskaapissa.

  Teetä siis asennus ammattilaisella! 💪