Kotitalous­vähennys Rahoitus

Milloin myyjä vastaa viemärivahingosta?

Viemärin kunto kannattaa selvittää

Viemäreiden huono kunto tai asennuksessa tapahtuneet virheet voivat johtaa vakaviin ongelmiin. Etenkin asuntokauppojen yhteydessä viemäreiden todellinen kunto kannattaa selvittää, jotta vältyttäisiin ikävältä jälkiselvittelyltä ja mahdollisilta korvausprosessilta. Viemärin kuntokartoitus onnistuu helposti viemärikuvauksen avulla.

Viemäreistä nouseva ikävä haju, joka ei poistu hajulukon puhdistuksen tai veden lisäämisen jälkeen, voi kertoa vakavista viemäriongelmista. Usein hajun syynä on viemärin seinämiin kiinni jäänyt orgaaninen jäte. Tuo jäte mätänee putkistossa pikkuhiljaa, vapauttaen ilmaan myrkyllisiä kaasuja, kuten ammoniakkia, rikkivetyä ja metaania.

Mistä viemäriongelmat tunnistaa?

Viemärikaasut ovat merkittävä riskitekijä sisäilmalle. Pienistäkin pitoisuuksista voi aiheutua sisäilman laadun huononemista ja voimakasta terveyshaittaa. Esimerkiksi rikkivety on vaarallinen myrkky, joka vaikuttaa muun muassa keskushermoston toimintaan. Mätänevä jäte myös syövyttää putkiston pintaa, minkä seurauksena putki kuluu puhki ja rikkoutuu. Jätevedet pääsevät vuotokohdasta alapohjaan ja talon rakenteisiin.

Uudehkoissa omakotitaloissa viemäriongelmien syynä voi olla asennusvirheestä johtuva vuoto. Tiiviste on voinut pettää, tai pintamateriaalien asennuksen yhteydessä ruuvi, naula tai vastaava on päässyt puhkaisemaan viemäriputken pinnan. Viemärivuotojen aiheuttamat kosteusvauriot ovat terveysvaikutuksiltaan vakavimmasta päästä. Pitkäaikaisen viemärivuodon seurauksena rakennukseen voi päästä mikrobikasvustoa, bakteereita ja sädesieniä.

viemärin kuvaus viemärikameralla

Miten viemäriongelmia lähdetään selvittämään?

Päällepäin viemäriongelmien todellista laatua ei pystytä selvittämään, sillä viemärit tavallisesti sijaitsevat lattiarakenteiden sisällä. Viemärikameran avulla viemärit voidaan kuitenkin kuvata kauttaaltaan. Viemärikamera välittää reaaliaikaista kuvaa putkistosta, jolloin mahdolliset vauriot on helpompi kartoittaa.

Mikäli viemäreiden kunto epäilyttää, kannattaa asiaan tarttua mieluummin ennemmin kuin liian myöhään. Pitkään kestänyt viemärivuoto voi aiheuttaa laajoja vaurioita rakenteissa, jolloin vahinkojen korjaamiseen vaaditaan lattioiden avaaminen ja rakennusmateriaalien vaihtaminen. Kiinteistö- tai asuntokaupoissa vuotava viemäri voi olla vahingonkorvaukseen, hinnanalennukseen tai kaupan purkuun oikeuttava virhe.

Viemärit kannattaa kuvata aina ennen kiinteistökauppoja

Asuntokauppojen yhteydessä viemärit kannattaa ehdottomasti tarkastuttaa. Näin vältytään ikäviltä seuraamuksilta, jotka saattaisivat muuten tulla vastaan vuosienkin kuluttua. Normaalisti huoneisto-osakkeen ostajalla on hallinnan siirtymisestä alkava kahden vuoden pituinen määräaika esittää vaatimuksia myyjälle. Kiinteistökaupassa vastuuaika on viisi vuotta. Määräaikaa ei sovelleta, jos myyjä toimii kaupassa kunnianvastaisesti tai arvottomasti eli on salannut virheen tai esimerkiksi itse rakentanut vialliset viemärit.

Asunnon myyjän kannattaa kertoa ostajalle kaikki kiinteistön tai asunnon kuntoon vaikuttavat seikat, joilla voi olla merkitystä kaupassa. Kun kiinteistössä suoritetaan viemärikameran avulla perusteellinen kuntotarkastus, saadaan viemäreiden kunnosta ajanmukainen dokumentti, joka voidaan ostajalle esittää. Ostaja ei voi myöhemmin vedota virheenä seikkoihin, joista hän on saanut ennen kauppaa tiedon. Myyjän oikeusturvan kannalta on tärkeää merkitä havaitut virheet tarkoin kauppakirjaan. Jos hinnanalennusta on annettu viemärien vuotamisen tai uusimistarpeen vuoksi, hinnanalennuksen perusteet ja määrä on merkittävä selkeästi kauppakirjaan, jotta viemäriongelmasta ei myöhemmin syntyisi oikeuteen johtavaa riitaa.

Jutussa käytetty lähteenä Kiinteistölakimies Groupin-palvelun artikkelia: https://kiinteistolakimies.fi/artikkelit/viemari-haisee/

Artikkelit

Viemärihuollon ABC – Taloyhtiön viemärit kuntoon

Kun viemäreitä huolletaan säännöllisesti, pysyvät ne käyttökunnossa koko elinkaarensa ajan. Tehokkaan, mutta hellävaraisen harjapuhdistuksen ansiosta lika ei pääse syöpymään putken pintaan ja aiheuttamaan tukoksia sekä vesivahinkoja.

”Viemäripuhdistus oli todella tarpeellinen, sillä putkistossa oli runsaasti rasvakertymää” – Jääliläisen 1970-luvulla rakennetun taloyhtiön viemärit kuvattiin ja puhdistettiin

– Meidän kiinteistö on jo sen verran vanha, että tuntui hyvin tarpeelliselta teettää viemärikuvaus ja -puhdistus, Sirpa Pätsi As Oy Kiimingin Koivurivistä kertoo.

Ennaltaehkäisevä viemärihuolto taloyhtiölle

Viemäreistä johtuvat vesivahingot pystyttäisiin helposti ennaltaehkäisemään, mikäli viemäreiden todellinen kunto selvitettäisiin hyvissä ajoin.

Taloyhtiön viemärien sukitus – kustannustehokkain tapa saneerata putkisto

Rivitalon tai kerrostalon viemäreiden sukitus on kustannustehokas tapa hoitaa putkiremontti.

Taloyhtiön viemärisukitus – mitä isännöitsijän ja huoltohenkilöstön olisi hyvä tietää?

Viemäriputkien sukitus on helpompi, edullisempi ja nopeampi vaihtoehto putkiremontille. Sukitus voidaan toteuttaa, jos nykyiset viemärilinjat ovat sukituksen kestävässä kunnossa.

Milloin taloyhtiön viemärit kannattaa kuvata?

Taloyhtiön viemärikuvaus kannattaa toteuttaa säännöllisin väliajoin, etenkin jos viemäreillä alkaa olla käyttöikää jo yli kymmenen vuotta.

Uusi kiinteistö pitää kuvata ennen käyttöönottoa

Uusissa kiinteistöissä on lain mukaan varmistettava, että rakenteiden sisään jäävät viemärit ovat tiiviit ja asianmukaiset. Tämä onnistuu ainoastaan viemärikameran avulla kuvaten.

Varmistu laadusta – valitse sertifioitu sukitus

Sukitus on varma ja luja menetelmä viemäreiden uudistamiseksi. Sukituksen noustessa yhä tunnetummaksi ja käytetymmäksi menetelmäksi eri yritykset pyrkivät mukaan kasvavaan kilpailuun.

Viemärin sukitus omakotitalossa – hinta ja laatu kohtaavat sukitustyössä

Mikään viemärimateriaali ei ole ikuinen ja etenkin vanhojen kiinteistöjen kohdalla viemäriremontin tarvetta tulisi kartoittaa pätevän ammattilaisen johdolla.

Apua, viemäri tukossa! Näin tehdään viemärin avaus kotikonstein

Paras tapa välttää viemäritukokset on tehokas ennaltaehkäisy. Kotikonstit viemärin avaukseen eivät aina tepsi, mutta viemärihuollolla avun saa aina.

Milloin myyjä vastaa viemärivahingosta?

Asuntokauppojen yhteydessä viemäreiden todellinen kunto kannattaa selvittää kuvauksella, jotta vältyttäisiin ikävältä jälkiselvittelyltä.

Miksi viemäri haisee?

Ikävän hajun lähteeksi paljastuu usein kodin viemäri. Viemäristä nouseva paha tuoksu voi kertoa putkistossa piilevästä ongelmasta.

Omakotitalon putkiremontti nostaa kiinteistön arvoa

Kartoita mahdollinen putkiremontin tarpeesi pian. Näin nostat asuntosi arvoa ja ehkäiset vesivahinkojen syntymistä.

akvatek rööripeikko

Rööripeikon tarina

Kuuluuko viemäristä pulputusta ja lurinaa? Ehkä siellä asuu pikkuinen, likavettä rakastava Rööripeikko. Rööripeikot asuvat talojen viemäreissä ja ojien siltarummuissa.

Akvatekin brändiuudistus

Akvatekin uusi brändi ja yritysilme on julkaistu 12.6.2023. Lue lisää.

Viemärihuolto asiakaspalvelu

Asuntokaupassa ei tutkita viemäreitä

Asuntokaupan yhteydessä tutkitaan viemäreitä aivan liian harvoin. Viemäreiden kunto kannattaa tarkastaa sillä esimerkiksi myyjä on vastuussa myös asunnon piilevistä virheistä.

Maksuton viemärin kuvaus– miksi ja milloin?

Viemärin kuvauksella kiinteistön omistaja saa hyödyllistä tietoa viemäreidensä tilanteesta jopa täysin maksutta.

Suomessa yli 100 vesivuotoa joka päivä – viemärit kärkipäässä

Selvityksen mukaan vesivahinkoja tapahtuu eniten viemäreissä. Suurin osa vahingoista johtuu tukoksista ja rakennusvirheistä.

Viemärisukituksen hinta koostuu eri tekijöistä

Sukituksessa vanhan viemärin sisään asennetaan rakenteita purkamatta uusi saumaton muoviputki, jonka käyttöikä on jopa 50 vuotta.

Karkota Hirviö

Pyydä maksuton viemärikuvaus tai jätä yhteydenottopyyntö
  Facebook @akvatek

  Akvatek
  Akvatek7 days ago
  Viemärisukituksen laatua valvotaan huolellisesti! 👍

  Huolehdimme myös Akvatekillä, että tekemämme työt ja käyttämämme tuotteet täyttävät tarkimmat niille asetetut kriteerit.

  Meillä on Eurofins Expert Services Oy:n myöntämä sertifikaatti sukitustyön laadusta. 🔥

  ➡️ Eurofins Expert Services Oy tekee kerran vuodessa laadunvalvontakäynnin työmaalla, jos sukitustyön tekijällä on olemassa sukituksen sertifikaatti.

  ➡️ Laadunvalvontakäynnistä tehdään koko sukitusasennuksen kattava raportti ja otetaan näytepala, joka analysoidaan laboratoriossa.

  Jos haluat kysyä lisää työstämme, ota yhteyttä: https://www.akvatek.fi/
  Voit huoletta luottaa ammattilaistemme työhön.

  #viemärisukitus #viemärisaneeraus #laadunvalvonta
  Akvatek
  Akvatek2 weeks ago